Forsiden»Utviklingssentre»Østfold»Glemmen sykehjem, Fredrikstad

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Omsorgssentre nord (Glemmen, Smedbakken og Rolvsøy sykehjem)

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Eidsberg kommune er tildelt status som vertskommune for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold.

Våre prosjekter:

Pågår

Avsluttet

Eldre 2010 2011 2012 2013 Alle