Forsiden»Utviklingssentre

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. 

Tidligere har det vært et senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å redusere antall sentre til 20. I tillegg har dagens løsning ett utviklingssenter for den samiske befolkningen i Finnmark i 2017.

Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og pårørende er aktivt med i disse prosessene.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet hvilke kommuner som blir vertskommune for slike utviklingssentre. Alle kommuner som har hatt slike sentre kunne søke. Hensikten med den nye ordningen er å samle ressursene og satse på kompetanse, og sikre forpliktende samarbeid med andre kommuner i fylket. Vertskommunene får nå en viktigere rolle. Alle som nå får tildelt status som vertskommune har forankret arbeidet politisk i sin kommune. Kommunene bidrar med finansiering, og de satser på et sterkt utviklingssenter som både kan være en drivkraft i egen kommune og en pådriver for de andre i fylket.

Det skal utarbeides et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som vil sette rammene for arbeidet. Dette lanseres 8. februar på første samling for vertskommuner og utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Følgende kommuner er tildelt status som vertskommuner for sykehjem og hjemmetjenester i det enkelte fylke fra 1.1.2017

 • Finnmark: Sør-Varanger kommune
 • Troms: Tromsø kommune
 • Nordland: Vestvågøy kommune med Alstahaug kommune som satelitt
 • Nord-Trøndelag: Verdal kommune
 • Sør-Trøndelag: Åfjord kommune
 • Møre og Romsdal: Ålesund kommune
 • Sogn og Fjordane: Førde kommune
 • Hordaland: Bergen kommune
 • Rogaland: Stavanger kommune
 • Hele Fonna: Haugesund kommune
 • Vest-Agder: Kristiansand kommune med Songdalen kommune som satelitt
 • Aust-Agder: Grimstad kommune
 • Telemark: Porsgrunn kommune
 • Vestfold: Sandefjord kommune
 • Buskerud: Drammen kommune
 • Akershus: Lørenskog kommune
 • Oslo: Oslo kommune
 • Oppland: Gjøvik kommune
 • Hedmark: Hamar kommune, med Elverum og Stande kommuner som satellitt.
 • Østfold: Eidsberg kommune