Forsiden/Utviklingssentre

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste

Person holder stetoskop bak digitale ikoner om helse

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. 

Tidligere var det et senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20. En kommune i hvert fylke er vertskommune for ett utviklingssenter. Unntak er Rogaland og Hordaland, med tre utviklingssentre, og Finnmark, med et eget utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. 

Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og pårørende er aktivt med i disse prosessene.

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i november 2016 hvilke kommuner som ble vertskommune for slike utviklingssentre. Alle kommuner som hadde hatt slike sentre kunne søke. Hensikten med den nye ordningen er å samle ressursene og satse på kompetanse, og sikre forpliktende samarbeid med andre kommuner i fylket. Vertskommunene får en viktigere rolle. Alle som fikk tildelt status som vertskommune har forankret arbeidet politisk i sin kommune. Kommunene bidrar med finansiering, og de satser på et sterkt utviklingssenter som både kan være en drivkraft i egen kommune og en pådriver for de andre i fylket. 8. februar var første samling for vertskommuner og utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

Det er utarbeidet et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som setter rammene for arbeidet. Dette kan du lese mer om her.

Følgende kommuner har status som vertskommuner for sykehjem og hjemmetjenester i det enkelte fylke:

 • Finnmark: Sør-Varanger kommune
 • Troms: Tromsø kommune
 • Nordland: Vestvågøy kommune med Vefsn kommune som satelitt
 • Nord-Trøndelag: Verdal kommune
 • Sør-Trøndelag: Åfjord kommune
 • Møre og Romsdal: Ålesund kommune
 • Sogn og Fjordane: Førde kommune
 • Hordaland: Bergen kommune
 • Rogaland: Stavanger kommune
 • Helse Fonna: Haugesund kommune
 • Vest-Agder: Kristiansand kommune med Songdalen kommune som satelitt
 • Aust-Agder: Grimstad kommune
 • Telemark: Porsgrunn kommune
 • Vestfold: Sandefjord kommune
 • Buskerud: Drammen kommune
 • Akershus: Lørenskog kommune
 • Oslo: Oslo kommune
 • Oppland: Gjøvik kommune
 • Hedmark: Hamar kommune, med Elverum og Stange kommuner som satellitt.
 • Østfold: Eidsberg kommune
Tips en venn Skriv ut