Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi/Vedtak

Vedtak

Dørhåndtak

Skjermet enhet – et begrenset gode. Hvem skal prioriteres?

Utarbeide et verktøy for å vurdere hvilken avdeling pasienten skal være på

Periode: 2010-2011|    Finnmark Avsluttet AnnetF

Vedtak om sykehjemsplass - hvor høye er tersklene?

Intervju med pårørende til sykehjemspasienter, og fagfolk og saksbehandlere fra to mindre kommuner i Oppland og to bydeler i Oslo.

Periode: 2010|    Oslo Avsluttet ForskningF