Forsiden/Utviklingssentre/Vest-Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder

Besøksadresse  
Kristiansand: Tollbogt 22, 4 etg
Songdalen:  Songdalstunet, Songdalsvegen 60
Postadresse: USHT Vest-Agder
Virksomhet helsefremming og innovasjon
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Facebook: Utviklingssenteret i Vest-Agder
Hjemmeside: https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/utvikling-og-prosjekter/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjeneste.-vest--agder
Kontaktperson:

Olga Rugsland Espegren, leder, olga.r.espegren@kristiansand.kommune.no
Cathrine Humlen Ruud, Cathrine.Humlen.Ruud@kristiansand.kommune.no

USHT Vest-Agder har Kristiansand som vertskommune, med Songdalen som satellitt. Viktige satsingsområder er fagutvikling og kompetansespredning innen demens, lindring, pasientsikkerhet, velferdsteknologi, habilitering og rehabilitering.  Arbeidet skjer blant annet gjennom fagnettverk, fagdager, kursdager, ABC-opplæring, utviklingsprosjekt.  USHT har en fagstab bestående av fagkoordinatorer og fagutviklere i ulike stillingsprosenter, og prosjektansatte i tidsavgrensede engasjementer. Både Kristiansand og Songdalen deltar i omfattende utviklingsarbeid hvor USHT inngår enten som prosjektansvarlig eller med delansvar.