Forsiden/Utviklingssentre/Vest-Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder

fellesbilde vest-agder_500x281.jpg

Besøksadresse  
Kristiansand: Tollbodgt 22, 4614 Kristiansand, 4 etg
Songdalen:  Songdalstunet, Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland
Postadresse: USHT Vest-Agder
Virksomhet helsefremming og innovasjon
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Facebook: Følg oss på Facebook!
Hjemmeside: USHT Vest - Agder
Kontaktperson, leder USHT Olga Rugsland Espegren, 99 43 56 43
Leder vertskommune: Tone Kylland, konstituert virksomhetsleder helsefremming og innovasjon

Informasjon om senteret

Virksomhet for helsefremming og innovasjon med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest – Agder, er en arena for helsefremming, fagutvikling, forskning og innovasjon. Hovedmålet er å bidra til fag- og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenestene i fylkets kommuner.

Kristiansand er vertskommune for USHT Vest-Agder med Songdalen som samarbeidende satellittkommune. Vi har en bred fagstab bestående av fagkoordinatorer og fagutviklere i ulike stillingsstørrelser og prosjektansatte i tidsavgrensede engasjementer. Representanter fra både Kristiansand og Songdalen deltar i omfattende utviklingsarbeid der USHT både kan inneha prosjektansvar eller være medansvarlig.

Våre primære innsatsområder er:

 • Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Velferdsteknologi
 • Fagutvikling og kompetansespredning innen flere felt, blant annet;
  • Demens
  • Lindring
  • Habilitering
  • Rehabilitering
  • Rus og psykisk helse
  • Ernæring

Arbeidet skjer blant annet gjennom fagnettverk, fag- og kursdager, ABC-opplæring, prosedyretrening, simulering, veiledning og diverse prosjektarbeid.

Informasjon om ansatte – i rekkefølge som på bildet:

 Nettverk og fagarrangementer 2018

 • Fagnettverk lindring
 • Fagnettverk demens
 • Fagnettverk habilitering
 • Saksbehandlerforum
 • ABC-opplæring i demens, velferdsteknologi og habilitering (Mitt livs ABC)
 • Fagdager i legemiddelgjennomgang, velferdsteknologi og palliasjon
 • Fag- og prosedyredager, samt simuleringstrening for helsepersonell
 • Instruktørkurs i TILT

Pågående prosjekter

Livets siste dager – Plan for lindring i livets sluttfase
Pasientsikkerhet og legemiddelgjennomgang
Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Samarbeidspartnere

Utviklingssenteret samarbeider med Senter for omsorgsforskning (region Sørlandet) og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Vi har også et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, universitet og brukerorganisasjoner.