Forsiden/Utviklingssentre/Vestfold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Besøksadresse: Rådhuset i Sandefjord
Sandefjordsveien 3
Postadresse: Postboks 20125 
3202 Sandefjord
E-post: usht-vestfold@sandefjord.kommune.no
Hjemmeside: USHT Vestfold
Facebook: https://www.facebook.com/USHTVestfold
Kontaktpersoner:

ellinor.bakke.aasen@sandefjord.kommune.no


Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Sandefjord kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT Vestfold). 

Utviklingssenteret er administrativt og faglig samorganisert innenfor sykehjem, hjemmetjenester, rehabilitering, botiltak, rus og psykisk helse. Senteret har en administrativ leder. I tillegg er det flere prosjektledere/medarbeidere knyttet til de ulike prosjektene. Senteret er lokalisert på FoU avdelingen på Rådhuset i Sandefjord. USHT Vestfold samarbeider tett med alle kommunene i Vestfold, Høgskolen i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, Sykehuset i Vestfold og Senter for omsorgsforskning sør ved Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark. Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra samarbeidspartene.

Sandefjord kommune fikk tildelt status som Undervisningssykehjem(USH) i 2007 og Undervisningshjemmetjeneste (UHT) i 2009. Undervisningssykehjem og Undervisningshjemmetjenester ble samorganisert i Sandefjord kommune januar 2010 med felles FOU-avdeling og administrativ ledelse. Senteret omfatter tjenestområdene institusjon, hjemmetjenester og boliger.

Satsingsområder:

  • Aktiv omsorg og helsefremmende arbeid
  • Samhandling og nettverksbygging
  • Kvalitetsutvikling og IKT
  • Fagutvikling og forskning
  • Kompetanseutvikling og rekruttering.