Forsiden/Prosjekter/Demens/Yngre personer med demens

Yngre personer med demens

Bilde av en fiskestang og klart vann.

Aktivitetstilbud til yngre personer med demens

Tilby ulike former for fysisk aktivitet og individuelt tilpasset trening

Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Møteplassen for yngre personer med demens

Møteplassen – et skreddersydd tilbud i gruppe – er det mulig?

Utvikling av dagsenterdrift til yngre personer med demenssykdom i Tromsø kommune.

Troms Avsluttet AnnetF
Prosjektmedarbeidere Liv Aarseth Lied (tv) og Anne Røsvik Roald ved Sunnmøre museum

Aktivitet og sysselsetting for yngre personer med demens

Tilrettelegge aktiviteter og utvikle kompetansemessig, faglig og praktisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF