Forsiden/Prosjekter/Psykisk helse og rusavhengighet
Eksempel på medisinsk simulering

Simulering - pedagogisk metode for kompetanseheving i kommunehelsetjenesten

USHT Oslo har bistått ved opplæring og implementering av simulering som pedagogisk metode for kompetanseheving i helsehus, langtidshjem og hjemmetjeneste i Oslo kommune. 

Periode: 2018-|    Oslo Pågående AnnetF
Skjermbilde 2018-05-08 kl

«Takk, bare bra…» (Tbb)

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon som er spesielt utviklet for eldre mennesker over 60 år. På kurset lærer de eldre ulike kognitive metoder for hjelp til selvhjelp.  

Periode: Pågående|    Oslo Pågående AnnetF
seniorgrunder bilde_500x375

Seniorgründer: Møteplasser og aktiviteter

Legge til rette for at nye møteplasser og aktiviteter kan vokse frem ved at ressurssterke seniorer med gode ideer får realisert disse.

Periode: 2016-2018|    Hedmark Pågående AnnetF
medkroppogsjel_450x355

«Med kropp og sjel»

Tverrprofesjonelt kompetanseløft for personale og studenter - en metode for å styrke kommunikasjon og relasjonell kompetanse til pasienter med psykiske lidelser i helsehus. Et samarbeidsprosjekt mellom Lilleborg helsehus, Sykehjemsetaten og HiOA.

Periode: 2016-2017|    Oslo Avsluttet AnnetF
75627282

Kartlegging eldre og rus - kompetanseheving hos ansatte

Identifisere personer 60 år og eldre i Gjøvik kommune som har et problemfylt bruk/misbruk av alkohol- og legemidler. Øke kompetansen innenfor psykisk helse og rus hos personalet i hjemmetjenesten og på korttidsavdelinger.

Periode: 2016-2019|    Oppland Avsluttet ForskningF
Bilde av en plante som vokser

Traumebevisst omsorg

Kan traumebevisst omsorg være en metode for å bedre hverdagen til brukerne i kommunen?

Periode: Mai 2012 - juni 2014|    Vest-Agder Avsluttet AnnetF
Periode: 2014 - 2015|    Oslo Avsluttet AnnetF
Mann tar tabletter ut av dosett

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i psykisk helse og rus

KOR er systematisk tilbakemelding fra bruker om opplevd nytte av behandling og av endringsprosesser. Bruker skal aktivt delta i egen behandling og utvikling av egne ressurser.

Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013|    Akershus Avsluttet AnnetF
Vinter ved sykehjemmet

Nye praksisplasser innen psykisk helse

Samarbeid mellom sykehjem og høgskoler i Oslo for å finne gode praksisplasser innen psykisk helse til bachelorstudenter i sykepleie.

Periode: 2013-2015|    Oslo Avsluttet AnnetF