Forsiden/Prosjekter/Pårørende og frivillige
929537264

Systematisk samarbeid med pårørende

I et samarbeid på tvers av sektorer kartlegges og utarbeides tiltak for å bidra til helhetlig og systematisk samarbeid med pårørende.

Periode: 01.09.18 – 01.04.20|    Oppland Pågående AnnetF
Nærbilde av to par hender som verner om et papirdukke-familie

Pårørendeprosjekt

Grimstad kommune ønsker å få et bedre og mer oversiktlig tilbud til pårørende til personer med stort omsorgsbehov

Periode: 2018 - 2019|    Aust-Agder Pågående AnnetF
ThinkstockPhotos-927907282

Fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende

Utviklet en modell for Fleksibel avlastning og aktivitet, der frivillige gir avlastning for pårørende og deltar i aktivitet sammen med personer med demens.

Periode: 2018|    Oppland Pågående AnnetF
Logo Måltidsvenn_500x500

«Måltidsvenn»

Et innovasjonsprosjekt med fokus på ernæring og aktivitet hos eldre hjemmeboende mennesker som bor alene, med inkludering av frivillige.

Periode: Vår -17 til vår -18|    Vestfold Avsluttet AnnetF
908002628

Utvikling og spredning av modell for avlastningstilbud til pårørende

Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver.

Periode: 2016 - 2018|    Hedmark Pågående AnnetF
501209169

Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med mennesker med demens

Forprosjekt som skal utvikle kunnskap om hva som kan være godt tilbud til personer med demens for å styrke deres mestring av hverdagen, sett fra tre perspektiv: pasient/pårørende, tjenesteutøvere og frivillige.

Periode: 01.01.18 – 31.12.18|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
638754586

En bedre sykeheim – med bruker- og pårørendemedvirkning

Et lite team av sykepleiere og hjelpepleiere ved sykeheimen bruker innspill fra seg selv og et utvalg av brukere og pårørende til å lage bedre tjenester.

Periode: November 2017 – mai 2018|    Nord-Trøndelag Pågående AnnetF