Forsiden/Prosjekter/Elever, lærlinger, studenter
bilde av en kvinne som smiler

Rekruttering av fremmedspråklige ansatte til helsefagarbeider

Gjennom kurs i yrkesrettet språkopplæring motivere og styrke ansatte med minoritetsbakgrunn til å utdanne seg til helsefagarbeider.

Periode: 01.11.15-31.12.17|    Oppland Avsluttet AnnetF
545453902

Erfaringer med ØHD, og ØHD som læringsarena

Prosjektet sikter mot å utvikle nye relevante praksisplasser for medisin og sykepleiestudenter og å utvikle, implementere og evaluere tverrfaglig praksis ved ØHD. Prosjektet vil kartlegge erfaringer med interkommunale ØHD avdelinger.

Periode: Vår 2018 – Høst 2019|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
Mange hender oppå hverandre

Prosjekt tverrprofesjonelle veilederteam

Prosjekt ”Tverrprofesjonelle veilederteam og kvalitet i praktiske studier i sykehjem i forbindelse med utdanning av helsepersonell” har til hensikt å styrke kompetansen hos veiledere og styrke elevers, lærlingers og studenters tverrprofesjonelle samhandlingskompetanse i praktiske studier.

Periode: 1. august 2016 til 1. august 2017|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
Bilde av studenter

Sykehjemmet som læringsarena – mangfold og muligheter

Stadig flere helsefaglige studieretninger etterspør praksislæring i sykehjem. «Sykehjemmet som læringsarena» beskriver modeller for praksislæring som er prøvd ut og videreutviklet for elever, lærlinger og studenter i sykehjem.

Periode: 2015 - 2016|    Troms Avsluttet AnnetF
BIlde av  et skilt som viser veien

Veiledningsgrupper for 1.årssykepleiestudenter

Å styrke kompetansen som veileder for praksisveilederne.

Periode: 2013 - 2015|    Hordaland Avsluttet AnnetF
En ung mann med skolesekk

Ungdommar - ein ressurs i eldreomsorga

Førde Helsetun og utviklingssenteret tek imot mange elevar frå ungdomsskulane i faget utdanningsval. Det vert laga program for elevane med  fokus på aktivitetar og samvær med bebuarane. Elevane får ei innføring i korleis det er å arbeide i eldreomsorga, og vert kopla opp mot tilgjengelege ressursar og det vert laga planar i tråd med kva aktivitetar som skjer på sjukeheimen og i nærmiljøet i det aktuelle tidsrommet.

Periode: Kontinuerlig utviklingsarbeid|    Sogn og Fjordane Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto: Helsefagelev

Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Prosjektet har rettet fokus på kvalitet i oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag.

Periode: 2014-2015|    Oppland Avsluttet AnnetF
Vinter ved sykehjemmet

Nye praksisplasser innen psykisk helse

Samarbeid mellom sykehjem og høgskoler i Oslo for å finne gode praksisplasser innen psykisk helse til bachelorstudenter i sykepleie.

Periode: 2013-2015|    Oslo Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto. Kvinnelig sykepleiestudent

Kvalitetssikring av praksisstudier i sykehjem

Læringen finner sted i et samspill mellom skole og sykehjem. Hvordan kan kunnskapsoverføringen skje på beste måte?

Periode: 2011-2014|    Oslo Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto: Kvinnelig student

Tverrfaglig praksis for studenter innen sjukepleie, vernepleie og ergoterapi

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleie-, ergoterapi- og vernepleierutdanningene ved Høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark

Periode: 2013-2016|    Oppland Avsluttet AnnetF