Forsiden/Prosjekter/Etikk, jus og dokumentasjon
479303172

Etihkka reflekšuvdnakoarttat / Etiske refleksjonskort: Norsk og nordsamisk

Refleksjonskortene inneholder 30 ulike valg av situasjoner. Er beregnet for fagpersonell i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Periode: 2010-2013|    Finnmark Avsluttet AnnetF
509055912

Etisk kompetanse i kommunehelsetjenesten

Prosjektet skal gi økt kunnskap om helsearbeideres forståelse og opplevelse av etiske dilemma og samvittighetsstress i sykehjem og hjemmetjenesten.

Periode: 01.01.2018 -31.12.2018|    Nord-Trøndelag Pågående ForskningF
Illustrasjonsfoto. Eldre kvinne og pårørende

”Det er min plan” - Brukermedvirkning i arbeid med Individuell Plan (IP)

Et opplæringsprogram for implementering av fagprosedyre i hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål.

Periode: 2017-2018|    Hordaland Pågående AnnetF
sykepleiedokumentasjon

Sykepleiedokumentasjon i læringsnettverk

Bidrar læringsnettverk til implementering av kunnskapsbasert praksis?

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Nordland gjennomførte prosjektet: “ Læringsnettverk sykepleiedokumentasjon” i perioden 2015- 2016.

Periode: 2015-2016|    Akershus Avsluttet ForskningF
Illustrasjon av mann og dame og gps

Lokaliseringsteknologi (GPS) til personer uten samtykkekompetanse

Avdekke kunnskapsgrunnlaget for bruk av GPS til personer uten samtykke som motsetter seg helsehjelp.

Periode: Mai 2015 - september 2016|    Buskerud Avsluttet AnnetF
Bilde av en sykepleier som dokumenterer

Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

Et forprosjekt der hovedfokuset har vært på journalsystemet som premiss for kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp.

Periode: Mai - oktober 2015|    Troms Avsluttet AnnetF
bilde av en pasient og en sykepleier

Oppstartssamtaler i hjemmesykepleien

Laget mal for oppstartssamtaler, en i papirutgave med utfyllende spørsmål og en mal i Gerica slik at det kan dokumenteres likt etter alle samtaler.

Periode: 01.01.2015 - 2016|    Buskerud Avsluttet AnnetF
Bilde av en flatskjerm-tv

Bedre dokumentasjon av helsehjelp via flatskjerm

Dokumentasjon via flatskjerm-TV har ført til at personalet har blitt tryggere i dokumentasjonsarbeidet.

Periode: 2013 - 2016|    Oslo Avsluttet AnnetF
Bilde av en datamaskin og permer

Dokumentasjon av helsehjelp

Et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms.

Periode: 2015 - 2017|    Troms Avsluttet AnnetF