Forsiden/Prosjekter/Etikk, jus og dokumentasjon
Bilde av et stearinlys som brenner

Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.

Periode: September 2014 - mai 2015|    Akershus Avsluttet AnnetF
Fingre som danner lyvekors

Etikkprosjektet

Etikkprosjektet består av etablering av etikkråd, etikkveilederkurs og årlig interkommunalt etikkseminar.

Periode: 2009 - |    Rogaland Pågående AnnetF
Bilde av en hånd som underskriver et dokument

Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Vurdert samtykkekompetansen til alle tjenestemottakere av hjemmesykepleie som mottar tjenester i over tre måneder.

Periode: 2014|    Buskerud Avsluttet AnnetF
Kvinne skriver på datamaskin

Sykepleiedokumentasjon - opplæring av helsepersonell

Øke kompetanse og forståelse for hva sykepleiedokumentasjon innebærer

Periode: Høst 2012 - høst 2014|    Nordland Avsluttet AnnetF
To teatermasker

Etisk refleksjonsarbeid ved bruk av drama og bildeteater

Drama og bildeteater brukes i Nordland, Troms og Finnmark for å heve kompetansen rundt etiske problemstillinger.
 

Periode: 2013 - 2015|    Nordland Avsluttet AnnetF
Permer på rekke og rad

Dokumentasjonsprosjektet Fosen

Øke kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenestene på Fosen.

Periode: 2014 - 2015|    Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
To studenter ser på en datamaskin

Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Utvikling av et åpent fleksibelt nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon. Se det elektroniske kurset på Høgskolen i Østfold sine hjemmesider >>

Periode: 2014-desember 2016|    Østfold Avsluttet AnnetF
BIlde av penn og papir

Dokumentasjon for å styrke miljøbehandlingen til personer med demens

Gode tiltaksplaner skal sikre relevant dokumentasjon av miljøbehandlingen. Det skal bidra til å sikre miljøbehandlingen.

Periode: 2013 -|    Telemark Avsluttet AnnetF
Bilde av teatermasker

Etikkteateret Torbjørn – en metode for etisk kompetanseheving

Teaterstykket Torbjørn skal gi innblikk i og refleksjon rundt pasientens liv, behov for hjelp og etiske problemstillinger knyttet til dette.

Periode: 2012 og videre|    Vestfold Pågående AnnetF