Forsiden/Utviklingssentre/Troms

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms

USHT -ansatte 2019 Troms.jpg

Besøksadresse: Otium bo- og velferdssenter, Otium 4, 9020 Tromsdalen
Postadresse: USHT Troms, Otium bo- og velferdssenter, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Hjemmeside: www.tromso.kommune.no/usht-troms
Andre nettsider: www.demensdagenene.no
Kontaktperson USHT: Toril Bülow, toril.bulow@tromso.kommune.no
Henvendelser:  usht@tromso.kommune.no
Kontaktperson Tromsø kommune: Trond Brattland trond.brattland@tromso.kommune.no

USHT Troms er utviklingssenter for de 24 kommunene i Troms fylke. Tromsø er vertskommune. Utviklingssenteret skal knyttes til Fag- og utviklingsavdelingen i Tromsø kommune når denne etableres. Våre satsingsområder i 2019 er:

 • Demens
 • Dokumentasjon av helsehjelp
 • Tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse
 • Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre
 • Rehabiliteringskompetanse
 • ABC–opplæring
 • Velferdsteknologi
 • Etikk
 • Pasient- og pårørendeinvolvering
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming.
 • Leve hele livet

USHT Troms har kunnskap om og erfaring med ulike læringsmodeller som læringsnettverk, ABC-studiemodell, prosjektarbeid og nettstøttet opplæring.

Nettverk og fagarrangement i 2019

Demensplan 2020

 • Arrangerer Demensdagene i Tromsø
 • Nettverkssamling for demenskontakter i Troms

Innovasjon og velferdsteknologi

 • Arrangerer læringsnettverket Rehabiliteringskompetanse i Troms i 7 kommuner. Programmet inkluderer velferdsteknologi
 • Innovasjon i praksis – dyktiggjøre kommunene i å utvikle prosjekt knyttet til kvalitetsreformen Leve hele livet
 • Er i arrangementskomiteen for Velferdsteknologikonferanse i regi av Fylkesmannen i Troms

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

 • Arrangerer læringsnettverk for instruktører i Tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse i Sør-Troms
 • Deltar i utvikling av nasjonalt kompetanseprogram Tidlig innsats/observasjonskompetanse
 • Arrangerer læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang i Nord-Troms
 • Medarrangør for legemiddelkonferanse i regi av legemiddelnettverket i Tromsø
 • Dokumentasjon av helsehjelp
 • Arrangere Eldreomsorgens ABC Geriatri
 • Deltar i KS sitt læringsnettverk Gode pasientforløp
 • Arrangere Vårkonferansen – et kompetansetilbud til ansatte i hjemmetjeneste og på sykehjem
 • Deltar i regionalt nettverk for gjennomføring av Leve hele livet

Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

 • Arrangerer Mitt livs ABC
 • Arrangerer konferansen Vinterlys – en konferanse med fokus på tjenesten for personer med utviklingshemming

Samarbeidsparter

USHT Troms samarbeider med Senter for omsorgsforskning Nord, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, KS Nord-Norge, LØKTA (Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms), Nord-Troms studiesenter (NTSS), Universitetet i Nord-Norge (UiT) Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Pasient og brukerombudet i Troms, Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) nord, KomUt Nord, RELIS (Regionalt legemiddel-informasjonssenter) Nord-Norge, Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), Tromsø akuttmedisinske studentforening (TAMS), Lindring i Nord, Nasjonalforeningen for folkehelse -Tromsø Demensforening.

Fast ansatte

Ansatte i engasjement