Forsiden/Prosjekter/Demens

Utfordrende atferd

Utfordrende atferd

Utfordrende atferd er en fellesbetegnelse for psykiatriske og atferdssymptomern som pasienten har.

Eksempler på psykiatriske symptomer er:

  • vrangforestillinger
  • paranoia
  • hallusinasjoner
  • depresjoner
  • angst.

Eksempler på atferdssymptomer er:

  • aggresjon og utagering (slåing, spytting, klyping, kjefting)
  • uro (vandring)
  • døgnrytmeforstyrrelser og søvnforstyrrelser
  • ukritisk atferd (ved måltider, seksuell avvikende atferd, språkbruk)
  • roping

 Slik atferd er ofte utfordrende for personalet. Tvang skal være siste utvei, og arbeid med tillitskapende tiltak er en viktig del av personalets kompetanseheving.