Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg

Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering betyr igjen å gjøre i stand til og settes i gang etter sykdom eller skade. Målet med rehabilitering er å få tilbake sin tidligere funksjonsnivå. Forutsetninger for en bra rehabiliteringsprosess er at :

  • den har klare mål
  • den er begrenset i tid (skal ha startsdato og sluttsdato)
  • pasienten deltar aktivt selv
  • all nødvendig medisinsk utredning og behandling for å tilhele følgene av skade eller sykdom skal være prøvd i forkant av rehabilitering.