Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg

Aktivitet

Aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive opplevelser. Fysisk aktivitet er et sentralt virkemiddel i behandling og rehabilitering/habilitering og:

  • bedrer kognitive funksjoner
  • reduserer depresjon
  • bedrer generell velvære
  • blir viktigere jo eldre man blir.