Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg

Trivsels- og kulturtiltak

Trivsels- og kulturtiltak

Målet med trivselstiltak er å øke trivsel blant hjemmeboende og beboere på sykehjem. Trivselstiltak omfatter fritids- og kulturtilbud.