Forsiden/Metoder og verktøy/Materiell og produkter

Her har vi samlet informasjon om og lenker til materiell og produkter utviklet av utviklingssentrene; brosjyrer, filmer, undervisningsmateriell, bøker, hefter, utstyrssekker med mer.

Tannbørster og tannkrem

Munn- og tannhelse

Utvikle og videreutvikle kvalitetssikret verktøy for forebygging og bedring av munn- og tannhelse

Finnmark Avsluttet 2013 FAnnet
Eldre mann - Utsnitt fra DVD cover

”Maten e god den, det e’kje da…” - En opplæringsfilm om ernæring

Opplæringsfilm for fagutviklingsarbeid ved sykehjem og hjemmetjeneste, samt i undervisning

Nordland Avsluttet 2012 FAnnet
Kommunalsjef Kristin Braseth overrekker skuespillerene blomster

Helhetlig demensomsorg

En film med mål om å vise hvordan helhetlig demensomsorg kan fungere i praksis.

Nord-Trøndelag Avsluttet 2011 FAnnet
Lommeordbok

Sliter du med helsefaglig norsk?

Vi har utviklet en lommeordbok som består av 500 fagord og uttrykk forklart på en enkel måte.

Oslo Avsluttet 2011 FAnnet
Forside til boken La etikken blomstre

La etikken blomstre i praksis

En bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, skal gi inspirasjon til de ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

Akershus Avsluttet 2011 FAnnet
To tallerkener med lapskaus

”Maten e’ god, det e’kje da….”

En praktisk veileder i ernæring til bruk for helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien.

Nordland Avsluttet 2011 FAnnet
Bilde av  DVD og informasjonshefte

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demens

En film med informasjonsfolder til undervisning og refleksjon med fokus på personer med demenssykdom der atferden vil endre seg i løpet av sykdomsutviklingen.
Troms Avsluttet 2010 FAnnet
Elever i praksis på Glemmen sykehjem

Gode praksisplasser for elever på videregående skolenivå

Utarbeide modell(er) for faget "Praksis til fordypning" til bruk for sykehjemmenes ansatte.

Østfold Avsluttet 2011 FAnnet
Blomsterkort-prestekrage og beskrivelsen av blomsten

Blomsterkort

24 kort til bruk i samtale om hage og planteliv.

Oslo Avsluttet 2011 FAnnet
Prosjektleder Zakariassen

E-læringskurs om underernæring

I dette prosjektet har vi utviklet et e-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien

Hordaland Avsluttet 2013 FAnnet