Forsiden/Mat og måltider/Ideer til aktiviteter

Ideer til aktiviteter

Måltider med fokus på gode opplevelser, felleskap og tradisjon

Mat og måltider

Måltider med fokus på gode opplevelser, felleskap og tradisjon

Av Hjørundfjorheimen, Ørsta kommune

Kos rundt bålpanna

På Hjørundfjordheimen gjekk vi til innkjøp av ei bålpanne til bruk utandørs. Slik kan vi ha sosiale stunder i friskluft sjølv når det ikkje er varmt ute. Bålpanna er kjekk å grille pølser på, osteskiver, koke kakao og kaffi.

Av Soletunet, Stokke kommune

Lage suppe/lapskaus

Å lage suppe eller lapskaus kan gjennomføres som en gruppeaktivitet for eksempel for personer med demens. Brukerne aktiveres ved å være med på å kutte forskjellige grønnsaker og kjøtt.

Av Sofienbergsentret, Oslo

Kognitiv gruppe

La brukerne smake og lukte på noen av vårens og sommerens frukt, bær og grønnsaker.
Av Løvåsen sykehjem, USH Hordaland

Musikk under måltidet

Dersom du velger å bruke musikk under måltidet må du følge nøye med på hvilke responser beboerne viser. I noen tilfeller kan det øke uro og bør unngås
Av Kristiansund kommune, helse- og omsorgstjenestene

Det gode måltidet – tilstelninger

Hvordan løfte hverdagsmåltidet til en større opplevelse og trivselsstund?
Av Kristiansund kommune, helse- og omsorgstjenestene

Ka ska vi eta?

Spørreundersøkelse om middagsønsker hos sykehjemspasienter og hjemmeboende som mottar middag fra kommunens felleskjøkken.
Av Kristiansund kommune, Helse- og omsorstjenestene

Kokk på post

Kokk fra kommunens fellesskjøkken følger måltidet fra produksjon til bruker.

10 minutter ekstra på måltidet

En refleksjonsøvelse for personell. En prosjektgruppe besøker hjemmehjelpsgrupper og sykehjem for å diskutere hvordan man kan skape bedre rammer rundt måltidet.
Av Lørenskog sykehjem, Akershus

Middagsstund med erindring

Arranger middagsmåltid for en liten gruppe pasienter på en langtidsavdeling en gang i uken. Inviter gjerne en middagsgjest (legen, frisøren, ordføreren eller lignende).
Av Helse og omsorgstjenestene, Kristiansund kommune

Nyhetsbrev - Det gode måltidet

Månedlig nyhetsbrev til alle som mottar middagsombringing fra Fellesskjøkkenet. Nyhetsbrevet skal skape interesse for maten og måltidet gjennom å fokusere på måltidet som kulturbærer.

Velkommen til bords - e-læring i ernæring

USH Buskerud har utviklet og produsert e-læringsprogrammet "Velkommen til bords" for å styrke ernæringsarbeidet i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

”Maten e’ god, det e’kje da….”

En praktisk veileder i ernæring til bruk for helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien.

E-læringskurs om underernæring

I dette prosjektet har vi utviklet et e-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien

Tidsriktig matservering

Samarbeidsprosjekt mellom en somatisk langtidsavdeling og sykehjemmets kjøkken. Kartla pasientenes behov og utviklet metode for registrering av kost. Vekt forteller oss ikke hva pasienten ”egentlig” får i seg.

Studenter i ernæringsvitenskap på sykehjem

Et samarbeidsprosjekt der ansatte på sykehjemmet underviser studenter om ernæringsproblematikk i eldreomsorgen. Studentene foretar ernæringscreening av beboerne på sykehjemmet. Målet er å skape interesse for ernæring i sykehjem hos studenter i ernæringsvitenskap.

Verktøy

Litteraturtips