Forsiden/Engasjere frivillige/Ressurser

Verktøy i frivillig arbeid

Kirkens Bymisjon Oslo har utarbeidet en verktøyhåndbok for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren. Her finner du nyttige tips, verktøy, skjemaer og kontrakter til bruk i ditt frivillighetsarbeid. Nederst på siden kan du se fire filmer som viser eksempler på frivillig arbeid.

Oversikt over frivillighsentralene i Norge

Finn nærmeste frivilligsentral, last ned nyttige dokumenter og del gode ideer.

Fritid for alle

Idé- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og for de som søker informasjon knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse"

Fritid med mening

Informasjon om støttekontaktordningen

Frivillige som medspiller i eldreomsorgen

En kvalitativ studie om frivillig arbeid i sykehjem. Mastergradsoppgave av Kate Hoel (2011)

Opplæringsprogram for frivillighetskoordinatorer innen eldreomsorg

Brenner du for frivillighet? Bli med på et nasjonalt opplæringsprogram i regi av Verdighetssenteret.

Fritid med bistand

Metoden som sikrer at mennesker skal kunne fungere og delta på sine premisser og etter egne ønsker i en fritidsorganisasjon.