Forsiden/Engasjere frivillige/Frivillige organisasjoner

Noen frivillige organisasjoner du kan samarbeide med

Blå kors - kristen hjelpeorganisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Frivillig innsats forenes med profesjonelt behandlingsarbeid

Frelsesarmeen - mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket

Kirkens Bymisjon - nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 norske byer

Lions - politisk og religiøst nøytrale klubber bestående av menn og kvinner som ønsker å bruke deler av sin fritid til å hjelpe andre

Livsglede for eldre - frivillig og landsomfattende stiftelse som er trosmessig og partipolitisk nøytral og som arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen

Røde kors har utviklet mange aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk

Sanitetskvinnene - er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral og har kvinners livsvilkår som hovedsatsingsområde