Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker

Arkiv aktuelle saker

HEVD illustrasjon

Hva er viktig for deg?-dagen markeres for sjette år på rad

Den 6. juni markerer helsepersonell over hele landet «Hva er viktig for deg?»-dagen.

2019-06-06
forbedringsprisen

Forbedringsprisen 2019!

I trygge hender oppfordrer deg til å melde inn relevante kandidater til Forbedringsprisen 2019.

2019-05-27
fleksibel avlastning

Rykende ferske rapporter om fleksibel avlastning

Fleksibel avlastning – to nye rapporter fra Senter for omsorgsforskning skildrer erfaringer fra både frivillige og pårørende.

2019-05-24
standardbilde

Digitalisering gir nye muligheter – strømming av Demensomsorgens ABC

6. mars 2019 nådde USHT Buskerud en milepæl.

2019-05-22
standardbilde

Verdens Deliriumdag 2019 i Buskerud

I Buskerud ble Verdens Deliriumdag arrangert 13 og 14. mars ved ulike lokasjoner.

2019-05-16
standardbilde

Fagdag proACT for Ringeriksområdet

21. mars holdt USHT Buskerud den årlige fagdagen om proACT for Ringeriksregionen. Hovedtemaet for fagdagen var kommunikasjon.

2019-05-15
Pasientsikkerhetskonferansen

Meld deg Pasientsikkerhetskonferansen 2019!

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

2019-05-14
Hdir_bilde

Nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre lansert

Arbeidsgruppen som jobbet frem de nye faglige rådene håper at rådene kan være et lite bidrag til forbedring av kommunehelsetjenesten, ved å bidra til økt kvalitetsarbeid i kommunene på DPS og i alderspsykiatrien.

2019-05-07
Ikoner USH-logo pluss FB-logo er lik hjerte

Utviklingssenter.no nå også på Facebook!

Dette er en nasjonal facebook-siden for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Her skal vi dele aktuelle saker og gode historier fra den nasjonale nettsiden og alle sentrene.

2019-04-11
glasgow bergenhus

Forbedringsprosjekt i Bergen kommune vekker internasjonal interesse!

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus jobber kontinuerlig med tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

2019-04-11
Forsiden til 4 utgaver av tidskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning starter med løpende publisering!

Tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift med vitenskapelige artikler og fagartikler innen helse- og omsorgsarbeid, og utgis av Senter for omsorgsforskning. Det skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i sektoren, samt være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.​

2019-04-09
Helsepersonell fyller ut skjema

SAFE – et viktig verktøy for helsepersonell

I en artikkel i Sykepleien forklarer forfatterne hvordan SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre.

2019-03-28
884557696

Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?

Nyttig artikkel fra Utposten et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin.

2019-03-05
intervju mia

Verdifull kompetanse om demens!

Økt kunnskap om demens blant medarbeiderne i hjemmetjenesten har spilt en viktig rolle i innføringen av arbeidslag demens i Bydel Frogner i Oslo.

2019-03-04
depresjonhoseldre

Depresjon hos eldre – en nyttig nettressurs

April 2018 lanserte Aldring og helse en webportal som heter www.depresjonhoseldre.no som inneholder anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon blant eldre.

2019-03-03
Almas spilleliste

Almas musikkpreferanser

For personer med kognitiv svikt kan lytting til musikk bli viktig når ordene forsvinner og ikke lenger fungerer som en kommunikasjonskanal.

2019-03-02
Hdir_bilde

Nettside for Leve hele livet

Helsedirektoratet lanserer nettside for Leve hele livet-reformen.

2019-03-01
utviklingshemming usht hedmark

Kronikk på forskning.no: Svikter vi der ansvaret vårt er størst?

- Personer med Downs Syndrom er disponert for en rekke sykdommer som hjertesykdom, sykdom i mage og tarmkanalen og demens. Å leve med flere sykdommer kan bety å leve med flere smertefulle tilstander. Det igjen betyr behov for oftere og mer systematiske helsekontroller med flere nødvendige, men smertefulle utredninger. I tillegg opplever flere smerter i forbindelse med daglige aktiviteter, forklarer kronikkforfatterne.

2019-02-19
817203484

Hukommelsesstimulerende terapi lanseres for personer med demens i Norge

En ny behandling, såkalt Hukommelsesstimulerende terapi, har vist seg å være effektiv for å bedre hukommelsen og livskvaliteten hos personer med demens. 

2019-01-31