Forsiden/Utviklingssentre/Helse Fonna

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene

helse fonna croppet felles bilde_750x308.png

Besøksadresse: Haugesund, Diktervegen 29
Telefon:  52 74 46 00
E-post: bou@haugesund.kommune.no 
Nettside: http://bjorgeneush.no
Facebook: Følg oss på Facebook!

Informasjon om senteret

Haugesund kommune er vertskommune og vi dekker 18 kommuner i Nord Rogaland, Sunnhordaland og Hardanger (kommunene i Helse Fonna området). Vi er fem ansatte i ca 3,5 årsverk med ulik fagbakgrunn.

 • Demens
 • Pasientsikkerhet og gode pasient forløp
 • ABC
 • Velferdsteknologi
 • Fagnettverk s arbeid
 • Etikk
 • VIPS
 • Plan- og prosjektarbeid
 • Undervisning og veiledning

Informasjon om ansatte

Nettverk og fagarrangementer 2018

 • Fagnettverk for fagansvarlige sykepleiere i kommunehelsetjenesten
 • Fagnettverk velferdsteknologi
 • Fagnettverk i aktiv omsorg/musikk i omsorg
 • Fagnettverk besøkshund
 • Læringsnettverk underernæring
 • ABC seminarer
 • Kurs i etisk refleksjon
 • Kurs for pårørande til personer med demens
 • Mestringskurs for personer med demens
 • Workshop: forebygging av og bruk av tvang
 • Fagdag hjemmetjenesten
 • Etikk konferanser
 • Skriveverksted for eldre
 • Visningsrom i velferdsteknologi
 • Kor for personer med KOLS
 • VIPS kurs

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland
 • Senter for omsorgsforskning Vest
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Helse Fonna
 • FOUSAM
 • Øvrige USHT i Vest