Forsiden/Aktiviteter/Samarbeid med helseforetak og utdanningsinstitusjoner
Ung jente og student smiler mot kamera

Empirisk bachelor for sykepleiestudenter

At bacheloroppgavene blir mer relevante og nyttiggjort opp mot praksisfeltet. 

Periode: 2018 - |    Møre og Romsdal Pågående AnnetF
Blur image of many people are training in the big training room with computer.

16 timers geriatrikurs for fastleger, sykehjemsleger og leger ved Helsehus

Felles forståelse for samarbeid mellom leger, demensteam og hjemmetjenester

Periode: Januar 2019|    Østfold Avsluttet AnnetF
Hender skjermer papirdukker

Opprettelse av forsterket skjermet tilbud for personer med demens i Eidsberg kommune

Opprette tre plasser for personer med demens som har behov for et forsterket tilbud i en eksisterende skjermet enhet fra 1. april 2019

Periode: 2019 -|    Østfold Pågående ForskningF
Gruppe mennesker som øver på prosedyretrening

Fag- og prosedyredager for spesialist- og kommunehelsetjenesten / Simuleringsdager for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i 2013. Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det arrangeres 1-2 kompetansedager årlig på tre ulike lokaliteter i Agderfylkene, der trening i praktiske prosedyrer inngår.

Periode: Årlig tilbud|    Vest-Agder Pågående AnnetF
Gjeng med studenter sitter foran en PC

Masterverksted

Masterverksted for masterstudenter som vil studere problemstillinger knyttet til primærhelsetjenesten i sin masterstudie. USHT har rolle som tilrettelegger og resurss både med faglige innspill, oppfølging samt nettverksbygging. Ca 5 samlinger i året.

Periode: Startet i 2015 – pågår fortsatt uten sluttdato|    Rogaland Pågående ForskningF
Hender som holder hverandre

Fagråd forskning og innovasjon

USHT deltar i Fagråd forskning og innovasjon som er et virkemiddel for god samhandling mellom kommuner, bydeler og sykehus i Ahus’ opptaksområde.

Akershus Pågående AnnetF
Skjermbilde fra www.kompetansebroen.no

Samarbeid om www.kompetansebroen.no

Kompetansebroen er en internettportal som skal styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom 21 kommuner og tre bydeler i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Akershus Pågående AnnetF
Bilde fra konferansen

Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

Periode: Årlig arrangement|    Troms Pågående AnnetF