Forsiden/Aktiviteter/Alle aktiviteter

Alle aktiviteter

abcopplæring

ABC-satsningen i Oppland fylke

USHT Oppland har fra og med høsten 2015 gjennomført opplæring av gjennomsnittlig to til tre forskjellige ABC-modeller i året. Tilbudet er gitt til ansatte innenfor helse- og omsorgstjenester i hele Oppland fylke.  

Oppland Pågående Eldre FAnnet
Ung jente og student smiler mot kamera

Empirisk bachelor for sykepleiestudenter

At bacheloroppgavene blir mer relevante og nyttiggjort opp mot praksisfeltet. 

Møre og Romsdal Pågående 2018 FAnnet
vtekabc

Velferdsteknologiens ABC, læringsnettverk med 33 (av 36) kommuner

USHT leder gjennomføring av læringsnettverk i Velferdsteknologiens ABC (KS) der 33 kommuner i fylket deltar. Satsingen ses i sammenheng med oppstart av tre prosjekter som er knyttet til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

Møre og Romsdal Pågående 2018 FAnnet
ThinkstockPhotos-832101658

Fagnettverk for Velfersteknologi i Møre og Romsdal

Fagnettverket skal ha som oppgave å holde en oversikt over ulike aktiviteter og satsinger knyttet til velfersteknologi som foregår i fylket og være en pådriver for at det skapes et godt samarbeidsmiljø mellom ulike aktører. Nettverket skal også bidra til at ny kunnskap og sentrale føringer spres i fylket.

Møre og Romsdal Pågående Eldre FAnnet
832112086

Nettverk for Demenskoordinatorer og demenskontakter

Nettverk for demenskoordinatorer og demenskontakter i Buskerud.

Buskerud Pågående Eldre FAnnet
7_500x375.jpg

Læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet

Læringsnettverk som verktøy for implementering av tiltakspakker og forbedringsarbeid i Pasientsikkerhetsporgrammet.

Buskerud Pågående 2019 FAnnet
6_500x713.jpg

Velferdsteknologiens ABC

Grunnleggende kompetanse i Velferdsteknologi

Buskerud Pågående 2018 FAnnet
5_500x375.jpeg

Nettverk for Kommunekontakter

Nettverk for kontakter i kommunene tilknyttet USHT-Buskerud

Buskerud Pågående Eldre FAnnet
nettverk for vernepleiere

Nettverk for Vernepleiere

Nettverk for vernepleierkontakter innen tilrettelagte tjenester i Buskerud.

Akershus Pågående Eldre FForskning
nettverk digital

Nettverk for digitalisering og velferdsteknologi

Nettverk for digitale agenter og andre ressurspersoner innenfor området digitalisering og velferdsteknologi.

Buskerud Pågående Eldre FAnnet
Bilde fra et proACT-kurs

proACT-instruktørkurs og oppfølging av proACT-instruktører i Drammensområdet

proACT – tidlig identifisering av akutt sykdom.

Buskerud Pågående 2019 FAnnet
En gruppe mennesker jobber sammen rundt et bord

Vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere

Vurderingskompetansekurs gir økt kunnskap og ferdigheter i beskrivelse av observasjoner og grunnleggende behov, dokumentering og oppfølging av tiltak til den eldre pasienten i primærhelsetjenesten. 

Buskerud Pågående 2018 FAnnet
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Læringsnettverk som omfatter flere innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet

USHT Oslo arrangerer nå læringsnettverk hvor forbedringsteamene selv kan velge hvilke innsatsområder de vil jobbe med.

Oslo Avsluttet 2018 FAnnet
vtekabc

Introduksjonsseminar om velferdsteknologiens ABC

Høsten 2017 arrangerte USHT Akershus et introduksjonsseminar om velferdsteknologiens ABC.  Seminaret var en introduksjon til å ta i bruk opplæringspakken «Velferdsteknologiens ABC». 

Akershus Avsluttet 2018 FAnnet
Hender som holder hverandre

Fagråd forskning og innovasjon

USHT deltar i Fagråd forskning og innovasjon som er et virkemiddel for god samhandling mellom kommuner, bydeler og sykehus i Ahus’ opptaksområde.

Akershus Pågående Eldre FAnnet
Skjermbilde fra www.kompetansebroen.no

Samarbeid om www.kompetansebroen.no

Kompetansebroen er en internettportal som skal styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom 21 kommuner og tre bydeler i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Akershus Pågående Eldre FAnnet
ThinkstockPhotos-665931986

Reetablering av fag/kompetansenettverk palliasjon

USHT startet i 2017 et samarbeid med Palliativt senter Ahus og kompetansesenter for lindrende behandling i Helse Sørøst for å reetablere et fag/kompetansenettverk innenfor palliasjon i Ahus’ opptaksområde

Akershus Pågående 2018 FAnnet
542691618

Nettverk for proACT instruktører

USHT gjennomfører et interkommunalt prosjekt for å styrke observasjonskompetansen og bidra til varige kompetansestrukturer som ivaretar pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten. Det lisensbelagte opplæringskonseptet «proACT» er tilpasset og tatt i bruk og det er laget en struktur for en «train-the-trainer» modell der opplæring, veiledning og oppfølging av instruktører er et sentralt tiltak

Akershus Pågående Eldre FAnnet
vtekabc

Velferdsteknologisatsing i Hordaland

Utviklingssenteret er part i det nasjonale velferdsteknologiprogammet gjennom kommune de 10 kommunene i Nordhordland. Senteret har parallellt en omfattende satsing på spredning av velferdsteknologiens ABC til alle kommuner. Senteret gjennomfører og et kompetansesprednings program til innbyggere i Bergen kommune.

Hordaland Pågående 2020 FAnnet
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Arrangere læringsnettverk i underernæring vår og høst 2018

Arrangerer tre fagsamlinger vår 2018 og høst 2018.02.09. Veiledning x 2 av deltakerne mellom samlingene.

Hordaland Pågående 2018 FAnnet