Forsiden/Aktiviteter/Alle aktiviteter

Alle aktiviteter

vtekabc

Velferdsteknologisatsing i Hordaland

Utviklingssenteret er part i det nasjonale velferdsteknologiprogammet gjennom kommune de 10 kommunene i Nordhordland. Senteret har parallellt en omfattende satsing på spredning av velferdsteknologiens ABC til alle kommuner. Senteret gjennomfører og et kompetansesprednings program til innbyggere i Bergen kommune.

Hordaland Pågående 2020 FAnnet
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Arrangere læringsnettverk i underernæring vår og høst 2018

Arrangerer tre fagsamlinger vår 2018 og høst 2018.02.09. Veiledning x 2 av deltakerne mellom samlingene.

Hordaland Pågående 2018 FAnnet
pårørendeveileder

Pårørendearbeid basert på pårørendeveilederen

Spre kunnskap om den nasjonale veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Økt kompetanse om støttetiltak til pårørende og pårørendes rettigheter.

Hedmark Pågående 2020 FAnnet
852089476

Fagnettverk for velferdsteknologi i Innlandet (Hedmark og Oppland)

Det er satt ned en arbeidsgruppe av aktuelle ressurspersoner som skal utvikle et fagnettverk for ressurspersoner som arbeidet med velferdsteknologi i Hedmark og Oppland.

Hedmark Pågående 2020 FAnnet
841163652

Etablering av demensnettverk i Hedmark

Demenskontakter i kommunene ble invitert til nettverkstreff for å etablere et demensnettverk i Hedmark.

Hedmark Pågående 2019 FAnnet
frie midler_600x215

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Helsepersonell får kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Troms Avsluttet 2020 FAnnet
lindrende behandling digital opplæringspakke_600x393

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg gjennom spredning av ny digital opplæringspakke for helsefagarbeider og annet helsepersonell til kommunene i Hordaland fylke.

Hordaland Pågående 2018 FAnnet
NY_OsloModellen_org

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune

Fremtidens helse og omsorgstjenester skal være helhetlige, koordinerte og de skal henge sammen! Dette er en viktig visjon som overordnede helsemyndigheter har for morgendagens helsetjenester og det er en viktig visjon for oss som jobber i læringsnettverket for Gode pasientforløp.

Oslo Pågående 2019 FAnnet
velferdsteknologiabc_400x264

Velferdsteknologi i Troms

Mange kommuner i Troms var i ferd med å innføre velferdsteknologi. Via dette prosjektet ville vi gi ledere og ansatte i Troms kunnskap om velferdsteknologi ved å viderebringe kunnskap fra velferdsteknologiprogrammet i Tromsø kommune kombinert med opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC.

Troms Avsluttet 2018 FAnnet
oppstartsperm 1 abc hordaland

Kompetansebygging: Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC

Foto: Marit Jørdre Tolo. Oppstartsamling Perm 1 i Kvam kommune - forventningsfulle deltakere. 

USHT i Hordaland tilbyr som del av samfunnsoppdraget vårt, innen området Demensplan 2020 og Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming, opplæring i Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC til alle våre 23 kommuner i Hordaland.

Hordaland Pågående Eldre FAnnet
Bilde av en strømmast

Demensnettverk i Akershus

En arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon.

Akershus Pågående 2015 FAnnet
Elena Yakoleva 2_400x409

Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem

Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

Troms Avsluttet Eldre FAnnet
Bilde fra konferansen

Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

Troms Pågående Eldre FAnnet
Bilde av planker og hammer

Forbedringsnettverk

Forbedringsnettverk Lofoten er et nettverk for helseledere, leger og andre med interesse for forbedring og utvikling av helsetjenestene i Lofoten.

Nordland Pågående 2022 FAnnet
Startkonferansen - en fullsatt sal

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms knyttet til forståelse og mestring av endret og utfordrende adferd hos personer med demenssykdom.

Troms Avsluttet Eldre FAnnet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6