Forsiden/Utviklingssentre/Akershus/Prosjekter Akershus

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

USHTAkershus2_709x192.png

Om prosjektet

Informasjon om senteret

Lørenskog kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. I kommunens Helse-, omsorg- og mestringssektor er det etablert en Enhet for fag og innovasjon i kommunaldirektørens stab. USHT inngår i denne enheten, med en FoU leder som faglig ansvarlig for Utviklingssenterets arbeid. Det er et nært samarbeid med de øvrige ansatte i Enhet for fag og innovasjon, noe som både bidrar til god faglig bredde i USHT og til synergier av USHTs arbeid i vertskommunen.

Utviklingssenteret arbeider kontinuerlig med å utvikle egen metodekompetanse innenfor prosjektarbeid, forbedringsmetodikk, helsepedagogikk, kunnskapsbasert praksis, prosessveiledning, coaching, implementering og evaluering.

USHT Akershus har i mange år hatt flere prosjekter knyttet til ulike forskningsmiljøer og bidratt med tilrettelegging for forskning i kommunehelsetjenesten innenfor mange ulike fagområder. Utviklingssenteret har en doktorgradsstipendiat innenfor forskningsrådets offentlig sektor PhD ordning.

USHT har tilgang på fagkompetanse innenfor observasjonskompetanse, medisinsk simulering, demensomsorg, palliasjon, veiledning, målrettet miljøarbeid, dokumentasjon og velferdsteknologi.

Vi bidrar med erfaringsdeling mellom kommunene og kan for eksempel være rådgiver, veileder eller deltaker i prosjekter eller andre satsinger i eller på tvers av kommunene. Vi benytter nettportalen www.kompetansebroen.no for invitasjon og påmelding til våre arrangementer

Noen av våre satsningsområder er

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Observasjonskompetanse
 • Pasientsikkerhet
 • Lindrende behandling
 • Demens
 • Ernæring
 • Velferdsteknologi
 • Etikk
 • Målrettet miljøarbeid i tjenesten til psykisk utviklingshemmede
 • Rehabilitering og habilitering

Disse kan du kontakte vedrørende ulike våre ulike satsningsområder:

Navn Stilling Kontaktinformasjon Spør meg om
May Hilde Garden Leder Enhet for fag og innovasjon maygar@lorenskog.kommune.no
Tlf: 938 33 622
USHT Akershus og Enhet for fag og innovasjon, Lørenskog kommune
Hilde Marit Mobråthen Koordinator USHT Akershus

hilmob@lorenskog.kommune.no
Tlf: 400 21 964

USHT Akershus, prosessveiledning, tjeneste og kompetanse-utvikling
Hege Berntzen Rådgiver hbz@lorenskog.kommune.no
Tlf: 922 48 232
Pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, lindrende behandling, ernæring, dokumentasjon og kvalitetsarbeid
Mari Searle Rådgiver marsea@lorenskog.kommune.no
Tlf: 936 81 032
Observasjonskompetanse (proACT), ferdighetstrening, HLR, informasjon og kommunikasjon
Eva Linnerud Prosjektleder observasjons-kompetanse

evalin@lorenskog.kommune.no
Tlf: 911 66 323

Observasjonskompetanse (proACT), hjerte-lunge-redning (HLR), simulering
Agnete Nygaard Ph.D stipendiat

agnnyg@lorenskog.kommune.no
Tlf: 930 30 874

Demens, forskning

 

Nettverk og fagarrangementer 2019

Fagnettverk:

 • Demensnettverk i samarbeid med Fylkesmannen
 • Regionalt nettverk for kunnskapsbasert praksis
 • Instruktørnettverk for proACT instruktører
 • Kompetansenettverk palliasjon i samarbeid med Ahus
 • Interkommunalt ernæringsnettverk
 • Etablere interkommunalt nettverk for målrettet miljøarbeid i tjenesten til psykisk utviklingshemmede
 • Etablere interkommunalt nettverk for etikkveiledere

Læringsnettverk:

 • Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Grunnleggende kompetanse lindrende behandling

Fagdager/konferanser/kurs (alle arrangementer legges ut på www.kompetansebroen.no for påmelding)

 • Dagskonferanse - struktur og kvalitet i tjenesten til psykisk utviklingshemmede i samarbeid med USHT Oslo og NAKU (januar 2019)
 • Fagdag mestring (mai 2019)
 • Fagdag palliasjon i samarbeid med palliativt senter, Ahus (oktober 2019)
 • Fagdag ernæring (mai 2019)
 • Fagdag empatisk kommunikasjon (mai 2019)
 • Fagdag etikk (september 2019)
 • Temamøte kunnskapsbasert praksis (september 2019)

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Senter for omsorgsforskning, region øst (NTNU Gjøvik)
 • Pasientsikkerhetsprogrammet
 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • OsloMet
 • NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 • HØKH, helsetjenesteforskningen, Akershus Universitetssykehus HF
 • Senter for Medisinsk etikk
 • Øvrige Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste
Tips en venn Skriv ut