Forsiden/Metoder og verktøy/Prosjekt på en-to-tre: sjekkliste

Prosjekt på en-to-tre: Slik gjennomfører du et fagutviklingsprosjekt

Sjekklisten er laget av Turid Mood, master i sykepleievitenskap

Tre faser i fagutviklingsprosjektet

 • planlegging
 • gjennomføring
 • evaluering

 

Planlegging

Planleggingsfasen bør ende med prosjektbeskrivelse. For å utarbeide prosjektbeskrivelsen bør du svare på følgende spørsmål:

 • Hva er målet med prosjektet?
 • Hvorfor skal vi gjennomføre dette prosjektet?
 • Hva skal vi gjøre?
 • Hvordan skal vi gjøre det?
 • Hvem skal gjøre det og når skal de gjøre det?
 • Hvor lang tid skal vi bruke og hva koster det?

 

 Gjennomføring

 • Beskriv situasjonen før endring iverksettes
 • Få med alle - motivasjonsagenter
 • Vær tro mot planen, ha prosjektmøter
 • Vær tålmodig for å se endring
 • Evaluer prosessen underveis
 • Om planene ikke er gjennomførbare, så dokumenter og begrunn ny handling
 • Dokumenter effekt

 

Evaluering

 • Hva oppnådde vi?
 • Hva oppnådde vi ikke?
 • Synliggjør alle gevinster, også de vi ikke ventet
 • Tenk videre …. hva så og hva nå?

 

Litteratur:

Bergland, Ådel og Hestetun, Margrete. Systematisk fagutvikling på sykehjem – en måte å bedre tjenesten på. Sykepleien 2003, 7, 36-41

Bjørk, Ida Torunn og Solhaug, Marit. Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Akribe 2008

Øgar, Petter og Hovland, Tove. Mellom kaos og kontroll. Ledelse og kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten. Gyldendal 2004