Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
Aktivitetsdosett

Aktivitetsdosett

Systematisk kartlegging av beboernes interesser og behov, og tilpasning av aktiviteter etter en individuell ukeplan.

Om prosjektet

Prosjektleder: Lone Koldby

Status: Avsluttet

Periode: 2011-2013

Prosjektet "Aktivitetsdosetten" er et sertifiseringsprosjekt som har til hensikt å kvalitetssikre metoden aktivitetsdosetten, tilpassede aktiviteter for beboere på sykehjem. Stokka sykehjem er valgt som prosjektplass av Stavanger kommune og to somatiske avdelinger med langtidsbeboere skal gjennomføre prosjektet.

Finansiering

  • Stavanger kommune

Bakgrunn for prosjektet

Metoden har vært i bruk i et år ved Øyane sykehjem og det ses et tydelig behov for å lage en kvalitetssikring av metoden. I hverdagen viser det seg at det har lett for å skli ut og aktivitetene blir gitt sporadisk og ikke alltid etter kartleggingen eller den oppsatte aktivitetsdosett. Det er et enkelt system og enkelt å sette i gang, det vanskelige består i å holde det gående.

Hensikt og mål

Prosjektets mål er å kvalitetssikre metoden Aktivitetsdosetten. Gjennom en individuell kartlegging av beboerens interesser skrives en plan i samarbeid med beboeren, en såkalt aktivitetsdosett. Denne må da gis systematisk og det er pleiepersonalet som er ansvarlig for at aktivitetene utføres og registreres. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerte og forhindre uro. Visjonen er å tilby aktiviteter med like stor prioritet som å tilby medisin og kanskje å la aktiviteter erstatte noen typer medisin.

Tiltak

Det forutsettes at det valgte sykehjem er motivert for dette arbeid. Det betyr at daglig leder MÅ være engasjert og aktiv i arbeidet. Det lages en støttegruppe som består av daglig leder samt 4 til 5 ”ildsjeler” fra pleieavdelingen. Virksomheten må være innstilt på å ta ansvar for metoden.

Mye av arbeidet vil bestå i å la medarbeidere få et eierforhold til dosetten, Det primære er selvfølgelig at beboere opplever større livskvalitet og får økt oppmerksomhet, men det som også skjer er at medarbeidere opplever større arbeidsglede og tilfredshet og går hjem med en følelse av å ha gjort en god jobb. Ved å kartlegge medarbeidernes interesser i tillegg til beboernes vil vi kunne sette de sammen og la de få holde på med det de liker.

Prosjektleder ønsker å utarbeide en sertifiseringsmal som kan gjelde alle alders- og sykehjem. Når virksomheten oppfyller kravene får de sertifiseringsbevis som jevnlig følges opp. For å bevare sertifikatet må kravene følges til de blir en naturlig del av helsepersonalets sine arbeidsoppgaver. Det vil bli satt av tid til tilrettelegning og veiledning for den enkelte ”doktorsirkel”, samt å utarbeide standard for hvordan det endelige sertifiseringskrav skal se ut. Det er viktig metoden blir integrert i virksomhetens kvalitetssystem. Det må bli en del av opplæringsprogrammet for studenter og nyansatte og det må være regelmessig fokus på det. En”doktorsirkel” er en måte å holde fokus på tema. Det blir som en refleksjonsgruppe hvor utfordringer gjennomgås og forbedringer diskuteres..

Resultat

Prosjektet er avsluttet fra Utviklingssenteret og Lone Koldby jobber videre med dette konseptet, se aktivitetsdosetten.com

Spredning

Tips en venn Skriv ut