Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling
Dekket spisebord

Velkommen til bords - e-læring i ernæring

USH Buskerud har utviklet og produsert e-læringsprogrammet "Velkommen til bords" for å styrke ernæringsarbeidet i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Om prosjektet

Prosjektleder: Liv Helene Jensen

Status: Avsluttet

Periode: 2011-2013

E-læringsrogrammet er basert på Nasjonale retningslinjer for forebygging av underernæring og blir utviklet i tverrfaglig samarbeid mellom pleiepersonalet og ernæringspersonell samt webdesigner og teknisk ansvarlig.

Målet med e-programmet er å bidra til kunnskapsbasert praksis i forhold til ernæring og å styrke kvaliteten i ernæringsarbeidet i hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester.

Her finner du e-læringsprogrammet: www.velkommentilbords.no

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud
  • Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud
  • Ål kommune i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avd. for helsefag
  • Filmprodusentane AS v/John Storhaug
  • Alderspsykiatrisk avdeling, Vardeåsen ved Oslo universitetssykehus.

Finansiering

  • Helsedirektoratet
  • Høgskolen i Buskerud
  • Ål kommune.

Om e-læringsprogrammet

Hvem har utarbeidet programmet?

Programmet er utarbeidet i nært samarbeid med Carina Slaatto, kostøkonom og kokk fra Hol kommune (aktør i programmet) og personalet ved Ål bu- og behandlingssenter: Marianne Kvalvågnes, kokk (aktør i programmet), Siv Vorhaug, sykepleier (aktør i programmet) og avdelingsleder Tone Fossgård Berg. Førsteårs sykepleierstudenter Camilla Jægtvik  Andersen, Synne Eriksen og Connie Skarsbø Hansen (aktører i programmet), tredjeårsstudent Bente Såstad og faglig ansatte ved fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud: høgskolelektorene Siri Meyer og Hilde Plathe og førsteamanuensis Liv Helene Jensen Spesialsykepleier Merete Simensen fra Drammen kommune (aktør i programmet) og Bjørg Landmark ved FoU-enheten, Drammen kommune og spesialsykepleier og leder Karin Håvarstein Rekve ved alderspsykiatrisk seksjon, Oslo universitetssykehus har bidratt aktivt i utviklingen av det faglige innholdet.

Prosjektansvarlig Borghild Ulshagen og prosjektkoordinator ved Utviklingssenteret i Buskerud Herbjørg Dalene-Bjerke har lagt til rette for utviklingen av programmet og bidratt til godt samarbeid med Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Buskerud og andre ressurspersoner.

Ansvarlige for utviklingen og redigeringen av det faglige innholdet er Carina Slaatto fra Hol kommune og Liv Helene Jensen ved Høgskolen i Buskerud fakultet for helsevitenskap. Høgskolelektor Siri Meyer ved Høgskolen i Buskerud og prosjektkoordinator ved Utviklingssenteret i Buskerud Herbjørg Dalene-Bjerke har prøvd ut og evaluert programmet i tre kommuner.