Planlegging

  • Inviter gjesten i god tid
  • Fint servise kan bestilles fra kjøkkenet
  • Servietter, duk og lys bestilles fra husøkonomen 


Gjennomføring

  • Dekk bordet med fint servise, stetteglass, lys og blomster
  • Bruk Huskehåndboka av Bengt-ole Nordstrøm, bøker fra historielaget eller lignende for felles samtaler eller temaer pasientene og gjesten er opptatt av
  • Middagsstunden kan også brukes til å spørre pasientene om ønsker og forslag til aktiviteter og endringer i hverdagen