Gjennomføring

  • Sette av tid med personalgrupper i institusjoner og hjemmebaserte tjenester
  • Tema for diskusjon: ”Hva kan vi gjøre bedre eller annerledes dersom vi bruker 10 minuter ekstra på måltidet”
  • Idemyldring, erfaringsdeling og inspirasjon.

Folk setter pris på å få besøk og bli hørt.