Vi samarbeidet med lærere og elever fra Kristiansund videregående skole. Elevene sørget for pynting og servering av kantinen i eldresenteret og på sykehjemmet. Elevene lagde hjemmelagede supper, brød og kaker og serverte i uniform.

En slik tilstelning bidrar til å gi personalet mer ut av måltidet. Ideer fra tilstelningen er videreført i brosjyren om ”Det gode måltidet” (pdf)

Pyntet til fest

 

Elevene gjorde all planlegging og gjennomføring, fra fargevalg på lys og servietter, innkjøp og tilrettelegging. Selve maten kom som vanlig fra kommunens felleskjøkken, men opplevelsen for brukerne var helt annerledes. Alle ga uttrykk for begeistring og glede!