Musikk under måltidet brukes som bakgrunnsmusikk og man bør unngå høylytt snakk fra medbeboere eller personal.

Lydmiljø på avdelingen:

  • Vær bevisst på overstimulering i form av ulike lydkilder som tv, radio og musikkanlegg
  • Vær også nøye med å unngå at musikkanlegget og TV står på samtidig
  • Huskeregel; Den som setter på TV, radio eller musikk har også ansvar for å slå det av igjen
     

Musikk under måltidet (pdf)