Forsiden/Prosjekter/Elever, lærlinger, studenter
Illustrasjonsfoto: Helsefagelev

Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Prosjektet har rettet fokus på kvalitet i oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag.

Om prosjektet

Prosjektleder: Lene Fossbråten (lene.fossbraten@gjovik.kommune.no)

Status: Avsluttet

Periode: 2014-2015

Bakgrunn for prosjektet

Det utdannes for få helsefagarbeidere i forhold til arbeidslivets fremtidige behov. Innhold i opplæringstilbudet kan være en sentral brikke i utfordringene knyttet til rekruttering og frafall.

Vi ønsket å se nærmere på faglig innhold i oppfølging av lærlinger og utarbeide en modell som kan bidra til et kvalitetsmessig løft i opplæringen og gjøre utdanningen mer attraktiv.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til faglig engasjerte, reflekterte og dyktige helsefagarbeidere. På lengre sikt ønskes økt rekruttering av lærlinger i helsearbeiderfag.

Delmål er styrket samarbeid med videregående skole, som igjen vil bidra til et helhetlig løp fra elev til ferdig utdannet helsefagarbeider. Vi ønsker å bidra til et opplæringstilbud som gir attraktive lærlingplasser. I tillegg til å legge til rette for oppøving av grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger, ønsker vi å bidra til et opplæringstilbud som også styrker engasjement og refleksjon rundt arbeidspraksis, fagutvikling og satsningsområder i tiden.

Tiltak og gjennomføring

Det er utarbeidet en modell for oppfølging av lærlinger. Denne består av fagdager, øvelsesfagprøve og veiledermøter. I tillegg anbefalinger om organisering av lærlingtiden. Det er foretatt en utprøving av fagdager og øvelsesfagprøver. Lærlinger og veiledere har i etterkant gitt nyttige innspill til utforming av den endelige modellen.

Resultat

Modellen som er utarbeidet kan tilpasses og benyttes helt eller delvis av hvilken som helst kommune. Den vil være i tillegg til den enkelte kommunes opplæringsperm.

Samarbeidspartnere

  • Senter for Omsorgsforskning øst
  • Gjøvik videregående skole
  • Oppland Fylkeskommune
Tips en venn Skriv ut