Bilde av hender som holdes

Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hamar

Prosjektleder: Reidun Hov reidun.hov@hihm.no

Status: Avsluttet

Periode: 2013-2015

application/pdfPoster 1.6 MB

Bakgrunn

Samhandlingsreformen legger opp til overføring av flere helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, samt satsing på lindrende omsorg med mest og lengst mulig hjemmetid for alvorlig syke pasienter. Dette kan gi hjemmetjenesten store utfordringer.

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er å utvikle en modell/rammeverk for trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune.

Tiltak og gjennomføring

Et spørreskjema ble videreutviklet om trygghet ut fra skjemaet KUPP (Kvalitet ur patientens perspektiv). Undersøkelsen omhandler pasienters (n=60) og pårørendes (n=36) opplevelse av trygghet innen smerte- og symptomlindring, pleie og behandling, medvirkning, tilgjengelighet på tjenesten, kontinuitet, informasjon, samarbeid og samordning, respekt, personalets kompetanse og pårørendes behov for avlastning. Livskvalitet ble undersøkt gjennom instrumentet EQ-5D-5L.

Resultat

Datasamling ble avsluttet sommeren 2015. Foreløpige resultater viser at pårørende gjennomgående scorer høyere enn pasientene på betydningen av tjenesten. Disse foreløpige resultatene har dannet grunnlag for flere prosjekter innen satsingsområdet «Trygg lindrende omsorg i hjemmet», spesielt innenfor pårørendearbeid. Det arbeides med å videreføre forskningsområdet internasjonalt.

Samarbeidspartnere

Regionalt forskningsfond Innlandet, Høgskolen i Hedmark, Karlstads Universitet og Sykehuset Innlandet.

Spredning

Prosjektet er så langt spredd gjennom posters, muntlige presentasjoner på konferanser og undervisning på ulike nivåer for helsepersonell. Rapport og vitenskaplige artikler er under utarbeidelse.

Tips en venn Skriv ut