Forsiden/Prosjekter/Elever, lærlinger, studenter
BIlde av et skilt som viser veien

Veiledningsgrupper for 1.årssykepleiestudenter

Å styrke kompetansen som veileder for praksisveilederne.

Om prosjektet

Prosjektleder: Turid Hesjedal turid.hesjedal@bergen.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2013 - 2015

application/pdfRapport 984 KB

Bakgrunn

Svært få nyutdannede sykepleiere velger å jobbe på sykehjem. Ca. 23 % av nyutdannede sykepleiere jobber i sykehjem ett år etter utdanning. Sykepleien Forskning peker på praksisveiledernes utfordringer og erfaringer i veiledning av sykepleierstudenter.  Praksisveilederne (kontaktsykepleierne) blir ofte dratt mellom det å ha veiledningsansvar og pasientansvar. Det argumenteres for et behov for økt veilederkompetanse før veiledning av studenter. Dette kjenner vi igjen i praksis ved sykehjemmene i Bergen Kommune.

Mål og hensikt

Vi ønsket med dette prosjektet å rette fokus på to forhold for å utvikle kvaliteten på sykepleierstudentenes praksisperiode i sykehjem.

 1. Løfte veiledningskompetansen for praksisveilederne i sykehjem.
 2. Prøve ut en Student Aktiv Modell (SAM) med veiledningsgrupper for læring i praksis i sykehjem.

Tiltak og gjennomføring

Vi har

 • Kartlagt behovet for kunnskap
 • Gjennomført to fagdager for praksisveiledere og
 • Gitt dem veiledning før, under og etter studentenes praksisperiode.
 • Utarbeidet en veileder for praksisveilederne

Resultat

SAM-prosjektet har gitt nyttig erfaring og kunnskap om studenters praksis og har inspirert til tettere samarbeid mellom skole og praksis.

Dialog og refleksjon er grunnleggende for læring og utvikling samtidig som samhandling og forståelse for andre bedres. Gjennom data fra kartleggingen ønsket man å kunne utvikle og forbedre praksisplassene.  

Med prosjektet ønsket vi også å inspirere studenter til å velge å jobbe i sykehjem både som helgevikarer undervegs i studiet og som ferdig utdannet sykepleier.

Samarbeidspartnere

 •  Etat for sykehjem i Bergen kommune
 • Høgskolen i Bergen (HiB)
 • Haraldsplass Diakonale Høgskole (HDH)
 • Betanien Diakonale Høgskole (BDH)
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  i Hordaland
 • Engen sykehjem
 • Øvstunheimen sykehjem
 • Arna Helseheim

Annet

Prosjektet er et utviklingsprosjekt med tildelte søkbare praksismidler administrert ved Høgskolen i Bergen. Vi rapporterer til HiB.

Tips en venn Skriv ut