hvaerviktigfordeg_ks

Gode pasientforløp

«Hva er viktig for deg?» er utgangspunktet for utvikling av prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og et større fokus på forebygging, rehabilitering og oppfølging.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Aust-Agder er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i Østre Agder-kommunene.

Samarbeider med Senter for omsorgsforskning som en arena og tilrettelegger for forskning.

Prosjektleder: Merethe.andreassen.land@grimstad.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2014-2018

Foto: ks.no

Bakgrunn

Deltagelse i nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene, ”Gode pasientforløp” siden 2014. Utvikling av kompetanse i kvalitetsforbedring er et virkemiddel for å lykkes med dette.

Mål

  • ​Økt pasientsikkerhet
  • Helhetlige pasientforløp

Tiltak

Læringsnettverket har som målsetting å støtte kommunene i å utvikle gode pasientforløp. Tiltak det jobbes med i prosjektet skal bidra til å kvalitetssikre overgangene mellom sykehus og kommune. Det gjelder både medikamenthåndtering, dokumentasjon, kartleggingsverktøy, tildeling av tjenester etc.

Spredning

  • Implementering i hele Helse og omsorg.
  • Forbedringsteam

Erfaringer og resultater

 

USHT Aust Agder skal i samarbeid med USHT Vest Agder og SSHF (Sørlandets sykehus helseforetak) i gang med prosjektet «Samarbeid om forbedring og kvalitet» som blir en videreføring av Gode pasientforløp.

Rapport fra Gode pasientforløp ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

Samarbeidspartnere

Kommuner i Østre Agder, SSHF, KS

Tips en venn Skriv ut