Forsiden/Prosjekter
illustrasjon_kbp_10cm[1]_600x587

Digital, interaktiv opplæring i kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere i kommunehelsesektoren

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom skole og praksis, med formålet å utvikle et mer praksisnært kurs i KBP for praksisveiledere. En innføring i kunnskapsbasert praksis vil både kunne gi et blikk på kontinuerlig utviklingsarbeid i helsefaglig praksis samt en introduksjon til grunnleggende elementer innen forskning. E-læringskurset vil kunne være en ressurs for både praksisveiledere og studenter hver for seg og sammen.

Bakgrunn

Kunnskapsbasert praksis er ikke begrenset til en konkret arbeidsmetode som utføres som et lineært forløp. KBP representerer i tillegg en måte å praktisere et yrke på. Gjennom å knytte opp det teoretiske i KBP mot praksishverdagen vil kurset bidra som en fasilitator til og et verktøy for å reflektere rundt egen praksis og bruke dette som en del av den faglige utviklingen. Prosjektet vil gjennom samarbeidet mellom utdanning, praksis og bibliotek knytte disse tre partene nærmere hverandre i en presentasjon av kunnskapsbasert praksis i et kurs som er mer praksisnært enn de fleste andre lignende kurs. Videre vil kurset fungere som en introduksjon til utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid generelt, ettersom flere sentrale elementer innen begge deler presenteres.

Mål

Kurset skal bidra til at praksisveiledere benytter KBP metodikken i veiledning i praksisstudiene. Det er et mål at gapet mellom det studentene lærer i utdanningen og i praksisfeltet skal bli mindre ved at veiledere i praksis forberedes gjennom dette kurset.

Metode / tiltak

 • Utvikling av innhold til e-læringskurs i kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere i form av tekster, illustrasjoner, filmer og oppgaver.
 • Testing på utvalgte praksisveiledere og eventuelt enkelte andre potensielle kursdeltakere utenom hovedmålgruppen. Kurset vil etterfølgende bli justert i henhold til testresultatene.
 • Publisering av e-læringskurset på plattformen edX.
 • Formidling av kurset gjennom egnede kanaler etter publisering for å få størst mulig grad av anvendelse.
 • Avsluttende evaluering og rapportering av prosjektet.

Samarbeidspartnere

 • OsloMet
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsebiblioteket
 • Oslo kommune, Langerud sykehjem
 • Skedsmo kommune, Skedsmotun
 • Bærum kommune, miljøarbeidetjenesten
Tips en venn Skriv ut