Forsiden/Prosjekter
Logo Måltidsvenn_500x500

«Måltidsvenn»

Et innovasjonsprosjekt med fokus på ernæring og aktivitet hos eldre hjemmeboende mennesker som bor alene, med inkludering av frivillige.

Engasjerte frivillige personer som tilrettelegger for en hyggelig måltidsopplevelse, med fokus på kortreist mat og sesongens landbruksprodukter for aleneboende eldre mennesker.

Bakgrunn

Flere undersøkelser viser til underernæring og økt sykelighet hos eldre, enslige mennesker. Dette gir redusert livskvalitet og økt dødelighet bland denne delen av befolkningen.

Økende behov for tjenester i helsesektoren gjør at vi må se på mulige alternative løsninger for å forebygge dette. Det vises da ofte til inkludering av frivillige som er ressurs inn i dette arbeidet.

Å være frivillig kan gi mennesker en meningsfull oppgave og dermed påvirke livskvaliteten også til de frivillige.

Mål

  • Bedre helse hos eldre gjennom ernæringsfokus og positive måltidsopplevelser.
  • Økt aktivitetsnivå hos de eldre
  • Økte kunnskaper om ernæring og lokale, økologiske matvarer
  • Meningsfulle oppgaver for frivillige

Tiltak

Det tilrettelegges for et fellesmåltid en gang i uka på et omsorgssenter i Horten kommune.

Det er rekruttert frivillige fra bygdekvinnelaget, som lager en enkel middag ved senteret.

Tiltaket gir økt sosialt samvær for aleneboende eldre.

Samarbeidspartnere

Horten kommune, Nykirke Bygdekvinnelag og Fylkesmannen i Vestfold

 

Tips en venn Skriv ut