Forsiden/Prosjekter/Demens
IMG_8441

Toner deg i møte – sanger i stor skrift

En sangbok for alle sangglade, kanskje mest for dem som har levd en stund. Et hjelpemiddel i samværet med og omsorgen for personer med demens. 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

SFF/USHT Oslo

Prosjektleder: Solfrid Rosenvold Lyngroth

Status: Avsluttet

Bakgrunn

Ansatte med og uten musikkfaglig bakgrunn uttrykte behov for en tilrettelagt sangbok for personer med demens. Det var også ønske om en ressursbok med besifring, informasjon om tekstforfatter, komponist og bakgrunn for sangen mm.

Mål

Sangboken skal bidra til at personer med demens kan synge sangene de selv ønsker. For ansatte skal sangboken være et hjelpemiddel slik at personer med demens kan få synge sanger etter eget ønske. 

Metode / tiltak

En arbeidsgruppe med helsepersonell og musikkterapeut foresto utvalget av sanger og ressursmateriale. Gruppen samarbeidet med Norsk Musikforlag som står som utgiver av sangboken og den tilhørende ressursboken.

Verktøy/materiell

Sangbok i stor skrift og ressursbok inkl. dobbel-cd med akkompagnementsmusikk til et utvalg av sangene.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Sangboken med tilhørende ressursbok er produkt av kompetansen til ulike aktører innen demensomsorgen og kompetansen til fagmiljøene demensomsorg og forlag.  Samarbeidet førte til utviklingen av sangboken som et hjelpemiddel i metoden Individualisert musikk.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Sang og musikk kan bety noe spesielt for personer med demens og kan fungere som kommunikasjonskanaler når ordene ikke lenger strekker til. Sangboken er et hjelpemiddel som også inneholder en veileder for en allsangs stund for personer med demens. 

Resultater

Sang- og ressursboken er tilgjengelig for alle interesserte gjennom Norsk Musikforlag. 

Samarbeidspartnere

Norsk Musikforlag

Tips en venn Skriv ut