-

Mode Sensors – utvikling av skytilkoblet sensorplaster til forebygging av dehydrering

USHT Trøndelag (Åfjord) er samarbeidspartner i Mode Sensors AS prosjekt for å utvikle et sensorplaster til forebygging av dehydrering. Det er et OFU-prosjekt med flere samarbeidskommuner i Norge og Danmark.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Trøndelag Åfjord – samarbeidspartner

Prosjekteier:

Mode Sensors AS - https://www.modesensors.com/

Prosjektansvarlig: Martin Engebretsen, Mode Sensors AS martin@modesensors.com
Prosjektleder: Gøran van den Burgt, Mode Sensors AS Goran@modesensors.com

Finansieringskilde:
Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionale forskningsfond, InnoMed, Innolabs, eurostars
For USHT: Fylkesmannen – kommunalt kompetanse og innovasjonastilskudd

Status: Pågående

Periode: 2018 - 2020

Foto: Vegard Eggen for Adresseavisen

Bakgrunn

Mode Sensors AS er et selskap på utviklingsstadiet som redefinerer hvordan man oppdager og diagnostiserer dehydrering gjennom å kombinere kroppsbåren sensorteknologi med skybasert data-analyse, kunstig intelligens og maskinlæring. Teknologien er tiltenkt å hjelpe eldre forebygge dehydrering

Eldre er mer utsatt for dehydrering pga. redusert tørstefølelse, redusert mengde vann i kroppen, dårligere nyrefunksjon, vanndrivende medikamenter og demens. Dehydrering kan ha alvorlige konsekvenser som forstoppelse, urinveisinfeksjoner, utmattelse, forvirring og hjerte- og karsykdommer. Dagens løsninger for å avdekke dehydrering er upraktiske. Eksempler er stående hudfoldtest, væskebalanseskjemaer og blod- eller urinprøver.

Mål

Utvikle et brukervennlig, nøyaktig og kroppsbåret sensorsystem til forebygging av dehydrering blant eldre.
Mål for helse- og omsorgstjenestene:
•    Konsept som bidrar til bedre livskvalitet blant eldre innbyggere
•    Konsept som bidrar til mer effektive arbeidsrutiner for helsepersonell
•    Konsept som bidrar til reduserte pleie- og omsorgskostnader
•    Økt kompetanse innen utvikling og implementasjon av velferdsteknologi (for kommunene som deltar i prosjektet)

Metode / tiltak

Prosjektet har en planlagt tidsramme på 3 år og vil vare fram til Desember 2020. Kommunene bidrar med finansieringsbeløp og/eller egeninnsats gjennom innspill, deltakelse i referansegrupper og utprøving av teknologien.
Mode Sensors AS jobber kontinuerlig med utvikling og utprøving av teknologien. Gjennomføring av pilotfase hvor man tester ut Mode Vivo er planlagt fra januar 2020.

Verktøy/materiell

Et nytt verktøy for forebygging av dehydrering ved å kombinere kroppsbåren sensorteknologi med skybasert data-analyse, kunstig intelligens og maskinlæring.

Samarbeidspartnere

Prosjekteier: Mode Sensors AS Samarbeidskommuner: Trondheim kommune, Oslo kommune, Time kommune, Åfjord kommune, Esbjerg kommune (DK), Albertslund kommune (DK) og Frederikssund kommune (DK)

Les mer om Mode Vivo og Mode Sensors AS her: https://www.modesensors.com/

Tips en venn Skriv ut