Forsiden/Prosjekter
Nærbilde av to par hender som verner om et papirdukke-familie

Pårørendeprosjekt

Grimstad kommune ønsker å få et bedre og mer oversiktlig tilbud til pårørende til personer med stort omsorgsbehov

Bakgrunn

Helse- og omsorgstjenestelovens endring i 2017 (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Pårørendeveilederen) sier at pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning skal være en pliktmessig oppgave for kommunene. Grimstad kommune har mange brukere av sine tjenester. Det vil også si at vi har mange pårørende som har behov for oppfølging.

Mange enheter i kommunen har tilbud om veiledning og oppfølging av pårørende; som pårørende til personer med demens, pårørende til kreftpasienter og pårørende til personer med utviklingshemming med flere.  Dette arbeidet er ikke systematisk gjennomført for alle pårørende i alle enheter.

Målet med prosjektet

Pårørende til brukere av helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune skal oppleve at de blir ivaretatt.

Hva skal vi gjøre?

  • Utarbeide en strategi for pårørende til personer med stort omsorgsbehov
  • Spørreundersøkelse til pårørende
  • Lage prosedyrer som ivaretar pårørendes behov og rettigheter
  • Utarbeide en kurspakke for ansatte
  • Pårørendekurs for alle pårørende

Samarbeidspartnere

Lærings- og mestringssenteret ved SSA

Tips en venn Skriv ut