Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
Nærbilde av hånd som stabler treklosser med helseikoner

Sammen om kvalitet og forbedring

I arbeidet med Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kroniske syke har vi erfart at det i tjenestene er behov for mer kunnskap i forbedringsarbeid. Mye godt arbeid er gjort på sykehuset og i kommunene i læringsnettverket, men det trengs mer kompetanse.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Aust-Agder

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Prosjektleder: Silje Bjerkås: silje.bjerkas@grimstad.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018 - 2021

«Sammen om kvalitet og forbedring» er et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenteret i Aust- og Vest-Agder og Sørlandet sykehus (SSHF). Prosjektleder er tilsatt i Utviklingssenteret Aust-Agder og prosjektmedarbeidere er fra Aust- og Vest-Agder.

 Prosjektet består av følgende fire delprosjekter:

 1. Inn- og utskrivning
  Dette er en videreføring av arbeidet med «Gode pasientforløp» som var en satsning i kommunene i Agder og SSHF fra 2013 – 2018. Målsetningen er å fortsette utviklingen av helhetlige pasientforløp i kommunene ved å styrke brukeres opplevelse av mestring og involvering i eget pasientforløp. Ved å styrke kvaliteten på elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunehelsetjenesten kan antallet unødvendige sykehusinnleggelser reduseres.
   
 2. Pasientsikkerhet
  Fall og ernæring. Gjennom denne arbeidspakken tar prosjektet sikte på å øke lederes og ansattes kompetanse innenfor disse områdene gjennom læringsnettverk, som er en metode for forbedringsarbeid.
   
 3. Forbedringskompetanse
  Prosjektet vil styrke ledere og medarbeideres kompetanse på kvalitetsforbedring slik at dette blir en del av kulturen både i sykehus og kommuner. På denne måten vil man i det daglige evne å se utfordringer, iverksette tiltak og evaluere om tiltakene har hatt ønsket effekt.
   
 4. Legemidler og legesamarbeid
  I denne arbeidspakken er det fokus på å sikre korrekte legemiddellister i alle ledd og å styrke samhandling mellom legene i pasientforløpet.

Mål for prosjektet:

 • Videreutvikler brukerinvolvering i alle pasientforløp
 • Styrker forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere på begge nivåer
 • Bedrer pasientsikkerheten på utvalgte områder
 • Styrker samhandling med og mellom legene i pasientforløpet
 • Sikrer systematisk samhandling, kommunikasjons- og kunnskapsoverføring

 

Tips en venn Skriv ut