Forsiden/Om oss og aktuelle saker/Aktuelle saker
Hdir_bilde

Kommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPS

Stadig flere kommuner bruker GPS for å kunne gi de eldre mer frihet. Av i alt 360 000 mottakere av kommunale omsorgstjenester i fjor var det 611 personer som hadde GPS. Dette tallet var nesten doblet fra 2016 til 2017.

I fjor var det om lag 360 000 mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det viser en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå levert på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kommunenes tjenester til hjemmeboende og til beboere i institusjon består blant annet av:

  • helsetjenester
  • rehabiliteringstjenester
  • hjelp til å delta på aktiviteter
  • bistand til å kunne bo hjemme
  • teknisk bistand som GPS og trygghetsalarm

Andelen som mottar tjenester øker med alder. For de over 90 år var det bare en av ti som ikke hadde kommunale omsorgstjenester i 2017. Blant de eldste tjenestemottakerne er det mest vanlig å motta helsetjenester i hjemmet og trygghetsalarm.

Nytt er også at kommunene rapporterer bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS). I 2017 var det 611 personer som var registrert med vedtak om GPS-sporing og oppfølging fra kommunen. Dette er nær en dobling fra 2016. 84 prosent av de med GPS-sporing var personer over 67 år.

Studier viser tydelige gevinster ved bruk av velferdsteknologi i kommunene. Helsedirektoratet anbefaler derfor at kommunene tilbyr blant annet GPS. Varslings- og lokaliseringsteknologi er særlig aktuelt som tilbud til personer med demens i tidlig fase og annen kognitiv svikt. Flere kommuner har også testet GPS hos yngre brukergrupper, blant annet med psykisk utviklingshemming.

Les rapport: Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017 (ssb.no)

Artikkelen er hentet fra Helsedirektoratet.no