Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.

Målgruppen for konferansen er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige mv.

Påmelding gjøres via nett: http://regjeringen.no/id2610279