Hdir_bilde

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

Personer i livets siste fase er i en svært sårbar situasjon og kan ha nedsatt evne til å uttrykke sine ønsker og behov. Nye faglige råd skal blant annet bistå ansatte i helse- og omsorgstjenestene i å gi omsorg og lindrende behandling i denne fasen. Les mer om de nye faglige rådene på Helsedirektoratets nettside.

Les de nye nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase her.

 

Tips en venn Skriv ut