Forsiden/Prosjekter
frioa

Samarbeid for inkluderende eldreomsorg

Oslo kommune samarbeider med FRI Oslo og Akershus (FRI OA) for å styrke kompetansen om eldre LHBT-personers situasjon hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Muligheten for å stimulere til forskning på området og etablere en besøkstjeneste for eldre LHBT-personer vurderes også.

Foto: Arne Andreas Opheim

Bakgrunn

Eldre LHBT-personer har rett til å bli møtt og forstått på en likeverdig måte i tråd med personsentrert omsorg.

Det er behov for at ansatte i helse- og omsorgstjenestene øker kompetansen om eldre LHBT-personers forutsetninger og behov. Samarbeidet kom i stand på bakgrunn av et oppdrag som Senter for fagutvikling og forskning (SFF/USHT Oslo) fikk av byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune i 2018. FRI OA og SFF/USHT Oslo har laget en handlingsplan for samarbeidet som varer ut 2018.

Oppdraget og handlingsplanen har tre deler: Kompetanseheving, behov for økt forskning om eldre skeive og mulighet for en besøkstjeneste for eldre LHBT-personer.

Forskning på eldre LHBT-personer situasjon kan gi bedre forståelse og bidra til at ansatte i helse- og omsorgstjenestene i større grad kan møte gruppens behov.

Besøkstjeneste for eldre LHBT-personer kan bidra til at denne gruppen kan fortsette aktive, trygge og selvstendige liv så langt det er mulig, om de bor hjemme eller på institusjon.

Mål

Målet er at eldre LHBT-personer som bor hjemme eller på institusjon opplever en inkluderende eldreomsorg og møtes med kunnskap, respekt og omsorg. Å se og forstå den enkeltes behov ut fra sine forutsetninger og livshistorie, uavhengig av kjønn og seksualitet, er viktig for god personsentrert omsorg. I dag er det for lite kunnskap og kompetanse om dette.

Metode / tiltak

  • Prosjekt Skeiv kunnskap i FRI OA har utarbeidet kompetansehevingstilbudet Skeiv Kunnskap- veier til inkluderende eldreomsorg. Det består av en tretimers workshop, en nettressurs og skriftlig materiale som trykkes i løpet av samarbeidsperioden. Kompetansehevingstilbudet kan også fås i mer omfattende prosessorientert variant med fokus på ledelse.
  • SFF/USHT Oslo skal bidra til å spre informasjon om kompetansehevingsopplegget. FRI OA gjennomfører kursopplegget for arbeidsstedene som bestiller det.
  • FRI OA og SFF/USHT Oslo vil undersøke mulighetene for å søke midler til en studie på eldre LHBT-personers situasjon i Oslo
  • FRIOA og SFF/USHT vil undersøke muligheten for en besøkstjeneste for eldre LHBT-personer. Samarbeid med Oslo Røde Kors besøkstjeneste er en mulighet som man vil se nærmere på.
  • FRI OA og SFF/USHT Oslo møtes jevnlig i 2018 for å følge opp handlingsplanen, justere og drøfte utfordringer og nye ideer som dukker opp underveis.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Aktivitetene er basert på tett samarbeid og dialog underveis slik at samarbeidspartene, SFF/USHT Oslo og FRI OA, kan gjøre endringer underveis dersom det er nødvendig. Den tette kontakten bidrar til at partene blir god kjent. Det styrker arbeidet og gir arbeidsglede for de involverte.

Samarbeidet med SFF/USHT OSLO har hjulpet FRI OA i å få innpass i sentrale forum og ledernettverk. Det har gitt en felles sektorintern forståelse av kunnskapen og oppdraget som viktig og relevant for tjenestene. Tilbudet oppfattes dermed som mindre «på siden av det vi skal drive med» enn hva FRI OA har opplevd i andre sektorer. «Å snakkes fram» av SFF/USHT Oslo betyr også mye i møtet med sykehjemmene og hjemmetjenestene.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen eller andre utviklingssentre?

Skeiv Kunnskaps-pakken med workshop, skriftlig materiale og nettressurs er tilgjengelig for helse- og omsorgstjenestene i Oslo.

Ansatte i FRI OA som jobber med Skeiv kunnskap kan kontaktes på epost: skeivkunnskap@frioa.no

Resultater

Resultatene fra samarbeidet evalueres i begynnelsen av 2019.

Samarbeidspartnere

Fri Oslo og Akershus, Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo.

 

Tips en venn Skriv ut