Tre personer fra hvert USHT er invitert på USHT-samlingen, inkludert en person fra kommuneledelsen i vertskommunen. USHT som har satellitt kan delta med en ekstra deltaker. På dag 2 inviteres også Fylkesmannen og Senter for omsorgsforskning. Se e-post for mer informasjon og påmelding.