Dette er et nettverksmøte for deg som jobber i primærhelsetjenesten og benytter eller ønsker å benytte simulering som metode. Denne dagen vil du få høre inspirerende foredrag og ta del i workshop om temaene; vold i nære relasjoner, Systematisk undersøkelse hjemme hos pasienten, Legevakts ISBAR/Triage, Klinisk undersøkelse av pasient og simuleringsmetoden Peer-to-Peer. Arrangementet finner sted i Sandefjord. Det er gratis å delta på nettverksmøtet. Reise og overnatting må deltakerne selv dekke. 

Det vil bli et formøte den 4. juni 2019 kl. 13.00-17.00 for ledere, fagutviklere, undervisningssykepleiere og andre som koordinerer og organiserer undervisning i kommunene. 

Påmelding og mer informasjon om program for både nettverksmøtet og formøte finner du her.

Ta kontakt med Laerdal Medical om du har spørsmål!