Forsiden/Prosjekter
879005198

Kvalitet krever kunnskap – økt observasjonskompetanse i helsetjenesten

Målet er styrke ansatte sin kompetanse i systematisk klinisk observasjon og vurderinger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. På denne måten kan de tidligere identifisere en forverret pasienttilstand, og kunne videreformidle sine observasjoner og vurderinger videre til rette instans.

Den demografiske utviklingen med flere eldre som har kroniske og sammensatte sykdomstilstander og funksjonssvikt, stiller krav til økt faglig observasjonskompetanse. Forskning viser at vi ikke har tilstrekkelig kunnskaper i kommunene i dag. Det vil derfor være behov for å øke observasjonskompetansen og lære gode kartleggings og vurderingsverktøy i møte med pasienten, samt hvordan kunne gjennomføre sikker muntlig kommunikasjon mellom helsepersonell. 

Mål

Målet for prosjektet er å styrke kvaliteten og ressursutnyttelsen i kommunehelsetjenesten i nye Ålesund. En forutsetning for å få dette til er å øke den kliniske kompetansen i sykehjem og hjemmetjenester. Dette vil kreve ulike kompetansehevende tiltak, involvering av allerede etablerte utviklingsprosjekter og prøve ut etablerte og nye teknologiske virkemidler.

Metode / tiltak

  • Spredning av tiltakspakken «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» ved ProACT kurs. I november 2018 ble 18 ansatte fra fem kommuner utdannet til instruktører. De skal igjen holde kurs for andre ansatte i sin kommune.
  • Innkjøp av sekker med hjelpemidler som skal brukes av hjemmetjenesten slik at de kan utføre strukturerte observasjoner og målinger av pasientene.
  • USHT laget reklamevideo for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie.
  • Etter hvert utvide satsingen til hele Møre og Romsdal.

Verktøy

Prosjektet tar i bruk:

  • Tiltakspakken i pasientsikkerhetsprogrammet «tidlig oppdagelse av forverret tilstand».
  • Kurskonseptet proACT blir tatt i bruk for å utdanne instruktører som skal bidra til spredning.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Ved å få økt den kliniske kompetansen og få kunnskap om gode metoder for kartlegging via scoringsverktøy, kan en oppnå stor grad av fagutvikling i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Samarbeidspartnere

ProACT, NTNU, kommunene.

Tips en venn Skriv ut